Tag: Menjadi Pemimpin

Becoming a StrategicThingking Leader
By October 25, 20130 Comments Read More →

Becoming a StrategicThingking Leader

Becoming a Strategic Thingking Leader Aryaduta Hotel Semanggi/ Ibis Arcadia, Jakarta* | 14 – 15 November 2013 | Rp 3.795.000  Jadwal 2014 Aryaduta Hotel Semanggi/ Ibis Arcadia, Jakarta* | 20 – 21 Januari 2014 | Rp 3.795.000 Aryaduta Hotel Semanggi/ Ibis Arcadia, Jakarta* | 13 – 15 Mei 2014 | Rp 3.795.000 Aryaduta Hotel Semanggi/ Ibis […]