Tag: hvac maintenance

HVAC SYSTEM & PLC CONTROL OPERATION AND MAINTENANCE

HVAC SYSTEM & PLC CONTROL OPERATION AND MAINTENANCE

HVAC SYSTEM & PLC CONTROL OPERATION AND MAINTENANCE  Bali | 03 – 05 Juni 2014| Rp. 8.000.000  Bandung | 03 – 05 Juni 2014 | Rp. 6.500.000  Yogyakarta | 03 – 05 Juni 2014 | Rp. 5.800.000  Bali | 11 – 13 Juni 2014 | Rp. 8.000.000  Bandung | 11 – 13 Juni 2014 | Rp. 6.500.000  Yogyakarta | 11 – 13 Juni 2014 | p.  5.800.000  Jadwal Training 2014 Selanjutnya …   DESCRIPTION HVAC System and PLC Control menjadi […]