Tag: Brand loyalty Element

BRAND MANAGEMENT IN MARKETING – Yogyakarta
By January 17, 20140 Comments Read More →

BRAND MANAGEMENT IN MARKETING – Yogyakarta

BRAND MANAGEMENT IN MARKETING  – Yogyakarta Hotel Novotel, Yogyakarta | 28 – 30 Januari  2014 | IDR  6.000.000 Hotel Novotel, Yogyakarta | 04 – 06 Februari  2014 | IDR  6.000.000 Hotel Novotel, Yogyakarta | 11 – 13 Februari  2014 | IDR  6.000.000 Hotel Novotel, Yogyakarta | 25 – 27 Februari  2014 | IDR  6.000.000 Hotel Novotel, Yogyakarta | 04 […]